Taloudellisesti kestävä tapa järjestää lukiotoimintaa Lammilla on löydyttävä

Lammilaiset eivät ole elämöineet lukionsa puolesta turhaan. Hämeenlinnan kaupunginhallitus ei antanutkaan kuoliniskua pienelle lukiolleen, vaan päätti, että lukioverkon selvitystyötä jatketaan. Lähtökohtana selvitykselle on, että löydetään taloudellisesti kestävä tapa jatkaa lukiotoimintaa Lammilla. Nyt tuo taloudellisesti kestävä tapa on siis löydyttävä, muuten elämä löyhässä hirressä jatkuu ja jatkuu.

Kaupunginhallitus edellyttää, että lisäselvityksen yhteydessä tarkastellaan taloudellista kestävyyttä oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten pienentämisen ja alueellisen elinvoimavaikutuksen kannalta. Jatkoselvityksen yhteydessä tulee arvioida, onko Lammin lukion toimintaedellytyksiä mahdollista lisätä painottamalla tiettyjä erityisaloja tai -aineita kuten taide- ja taitoaineet, luonnontieteet, yrittäjyys, media tai esimerkiksi partio.

Tosiasiassa Lammin lukiolla tietyissä erityisaloissa on jo ollut painotuksia, mutta niistä ilmeisesti päättäjillä on huonosti tietoa. Ensinnäkin ilmaisutaito, taide- ja taitoaineet, yrittäjyys ja media. Nämä kaikki sisältyvät musikaaliprojektiin.

Lammin lukion seniorit ovat yli 30 vuoden ajan tehneet joka vuosi uuden musikaalin tyhjästä, ja esittäneet sitä koululaisille ja pitäjäläisille. Lukion viestinnässä ei musikaalia ole mitenkään erityisesti painotettu, varsinkaan sitä merkittävää asiaa että musikaali on aina kulloisenkin työryhmän taidonnäyte alusta loppuun. Käsikirjoitusryhmä kirjoittaa ja hioo käsikirjoituksen, osa lauluista sävelletään ja sanoitetaan itse, lavasteet ja puvustus, koreografiat tansseihin tehdään itse näyttelemisen ja soittamisen lisäksi. Ohessa valmistuu myös käsiohjelma, jonka rakentaminen sinänsä jo kävisi yhdeksi koulutyöprojektiksi. Lukiolaiset oppivat musikaaliprojektissa kantamaan vastuuta ja toimimaan tiiminä. Musikaalin antamat opit antavat pohjaa pärjätä työelämässä tehtävässä kuin tehtävässä. Musikaali on myös tilaisuus nuorille oppia omasta itsestään, löytää niitä alueita joissa pystyy parhaimpaansa ja voi kasvaa ihmisenä ja tekijänä.

Musikaaliprojektin lisäksi Lammin lukio on painottanut kansainvälisyyttä. Erasmus-vaihdon kautta lammilaisilla nuorilla on mahdollisuus tutustua muualla Euroopassa asuviin ikäisiinsä ja kulttuureihin, joissa he elävät. Erasmus-vaihto tuo vieraita Euroopasta Lammille ja vie lukiolaisia opiskelijavaihtoon Euroopan maihin. Yrittäjyys liittyy myös kansainvälistymisprojekteihin, sillä matkojen rahoittamiseksi nuoret ovat järjestäneet muun muassa konsertteja ja pop up -torimyyntipisteitä Lammille.

Mitä tulee talouden kestävyyteen, luvut kertovat selvästi että lukio-opetuksessa suurimmat säästöt eivät ole löydettävissä kaupungin itälaidan pienestä lukiosta. Lammilaiset lukion puolesta -toimikunnan kannanotossa todetaan, että kantakaupungin lukiot yhdistämällä olisi saatavissa jopa kymmenkertaiset säästöt verrattuna Lammin lukion lakkauttamiseen. Kantakaupungin lukioiden yhdistämistä yritettiin jo kerran, mutta tuolloin hankkeesta jouduttiin luopumaan laajan vastustuksen edessä. “Kantakaupungin lukioiden yhdistäminen ei aseta lapsia niin eriarvoiseen asemaan, kuin Lammin lukion lakkauttaminen asettaisi, koska välimatkat kaupungin sisällä ovat pienemmät, eikä kummankaan lukion elinvoimavaikutus ympäristöönsä ole yhtä merkittävä kuin Lammilla, jonka pitäjäidentiteetin vahvistaminen ja tukeminen kuuluvat myös kaupungin velvollisuuksiin”, toimikunta kirjoittaa kannanotossaan.

Lammilla lukiokoulutus ja perusopetus tarvitsevat toisiaan, sillä ilman lukiota perusopetus jää osa-aikaisten opettajanvirkojen varaan. Ehkäpä tästä löytyy se ajattelu, jonka mukaan lukiokoulutuksen pitäminen Lammilla on taloudellisesti kestävää. Etenkin, kun ymmärretään että säästöjä on saatavissa kantakaupungista euromääräisesti huomattavasti enemmän.

Lammilaiset lukion puolesta -toimikunta löysi myös virheen lukiotyöryhmän tarveharkintaselvityksestä. Neljäs kohta oli lisätty hätäisesti talouden tasapainottamisohjelman valmistuttua. Työryhmä muistuttaa, että Lammilla on joka tapauksessa rakennettava uutta peruskoulun tarpeisiin. Pasaapeli-rakennus on kaupungin omistuksessa, joten säästöt vuokrissa eivät ole niin merkittävät kuin on otaksuttu. Lisäksi lukio pystyy toimimaan laskennallisia neliöitä pienemmissä tiloissa.

“Pelkkä oppilasmäärää kertoimena käyttävä laskentatapa ei siten tuota oikeaa kustannustasoa, koska moni tila on yhteiskäytössä ja joudutaan rakentamaan siitä huolimatta, vaikka lukio loppuisi”, kannanotossa todetaan.

Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen on ansiokkaasti pitänyt Lammin lukion puolta muun muassa tuomalla esiin kaupungin strategiaan kuuluvaa resurssiviisauden käsitettä. Lammin lukion pitäminen toimivana on resurssiviisasta ja kaupungin päättäjillä on avaimet jo säästöjenkin löytämiseen kädessään. Lammilaiset ovat nyt nämä asiat nostaneet pöydälle, joten toivottavasti talouden tasapainottamisen vaatimiin säästötoimenpiteisiin uskalletaan ryhtyä. Kun kerran hallitus pyrkii nostamaan oppivelvollisuusikää 18 vuoteen, olisi tässä vaiheessa tyhmää sulkea pieni, elintärkeä lukio kaupungin itälaidalta ja menettää valtaosa tulevista lukiolaissukupolvista naapurikaupungeille. Jos hallituksen lupaus pitää, valtio ottaa lukio-opetuksen maksettavakseen jo ensi vuonna. Taloudellisesti kestävä tapa järjestää opetusta Lammilla on pitää lukio toiminnassa, kävi miten kävi.

Susanna Mattila
päätoimittaja

Kuva yllä: Vuoden 2018 musikaaliryhmä. Kuva: Matti Siivonen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: