Lammin Yrittäjät: Lammin lukion tulevaisuus vaakalaudalla kertaluonteisen investoinnin vuoksi

Lammin Yrittäjät ry vetoaa kannanotossaan Hämeenlinnan kaupungin päättäjiin, että kaupungissa kehitettäisiin todellisia lähipalveluja, säästettäisin koulut ja turvattaisin varhaiskasvatus. Päättäjiin vedotaan, jotta he mahdollistaisivat lapsiperheiden sujuvan ja turvallisen arjen ja varmistaisivat sekä veto- että pitovoimaa. Lukion lakkauttaminen heikentäisi kaikkea tätä.

Lammin Yrittäjät huomauttaa, että lukion tulevaisuus ja sen myötä yli sadan nuoren tulevaisuus on asetettu vaakalaudalle kertaluonteisten investointien vuoksi. Lammin lukion tilantarve mainitaan olevan neljästä kuuteen luokkahuonetta Hakkalan koulun rakennushankkeen yhteydessä. Lammin Yrittäjät pitää investointia isomman investoinnin yhteydessä merkityksettömän pienenä, kun tarkastellaan kokonaisuutta.

Lammin Yrittäjät toteaa, että lukion vaikutukset ovat merkittävät koko pitäjälle. Kannanotossa korostetaan lukiota Lammilla käyvien nuorten olevan myös tärkeitä elinvoimalle, paikallisille yrityksille ja asukkaina sekä mahdollisia yrittäjiä tulevaisuudessa.

Lammin Yrittäjät muistuttaa muun muassa, että yläkoululla ja lukiolla on yhteisiä opettajia. Ilman lukiota Lammi ei ole yläkoulun opettajille enää houkutteleva työpaikka, sillä pelkällä yläkoululla ei ole tarjota kuin osa-aikaista työtä. Yrittäjät muistuttaa, että kaupungin imago ja etenkin sen “ihan lähellä” -teema kokisi kolauksen lukion lakkautuksen myötä. Yrittäjät muistuttaa myös, että monelle Lammin nuorelle Lahden, Tampereen tai Padasjoen lukiot saattavat olla houkuttelevampi valinta kuin kantakaupungin lukiot. Mahdollinen oppivelvollisuusiän nostaminen tuo myös lukiolaisten koulumatkat kaupungin maksettavaksi.

Lammin Yrittäjät toteaa paitsi kaupunkilaisten tasa-arvoisuuden olevan vaarassa, myös tulevaisuuden yrittäjyyden kärsivän lukion menetyksestä. Kaupungille lukion lakkauttaminen tarkoittaa vahinkoa paitsi imagolle myös tulevaisuuden veronmaksajien menettämistä.

Voit lukea koko kannanoton täältä >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: