Käynnistyykö Lammilla Lexit, jos lukio loppuu?

Lammin ensimmäisen pitäjänkokouksen isoimmaksi keskustelunaiheeksi nousi odotetusti lukion mahdollinen lakkauttaminen 7.11.2019. Lammilaiset kokevat lukion lakkauttamisaikeet ajojahtina, joka näyttää toistuvan viiden vuoden välein. Ensimmäisen tunnin aikana kokoukseen osallistujat lähinnä purkivat tuntojaan ja listasivat asioita, jotka huononisivat lakkauttamisen myötä paitsi Lammilla myös Hämeenlinnassa.

Konnarin koulun rehtori Jari Jokinen muistutti, että lukion lakkauttamisaie liittyy suuren mittaluokan kouluinvestointiin, joka on Lammille tulossa. Jokinen totesi, että Konnarin koulu on uudisrakentamistasoisen saneerauksen tarpeessa.

Lukion rehtori Esa Kähkönen totesi, että lukio on vetovoimainen, ihmisenkokoinen lähilukio. Hänen mukaansa lukion lopettaminen Lammilta uhkaa koulutuksen alueellista tasa-arvoa ja tietää Lammin nuorisolle tietoista sivistystason laskua, syrjäytymisvaaraa ja nuorisotyöttömyyden kasvua.

“On vaikea ymmärtää, miten tämä tukisi kaupungin strategiaa, johon kuuluu hyvinvoivat asukkaat,” Kähkönen sanoi.

Kähkönen summasi myös vaikutukset koko perusopetukseen. Lukio ja yläkoulu ovat hyvin tiiviissä yhteistyössä, kouluilla on muun muassa yhteisiä opettajia.

“Ilman lukiota yläkoulussa ei riittäisi oppitunteja, jos ei olisi lukiota. Ei saada parhaita hakijoita, jos on osa-aikaisia opettajantehtäviä haussa. Lukion lakkauttaminen uhkaa siis myös perusopetuksen laatua”, hän sanoi.

Lukio on Hämeenlinnalle paitsi vetovoima-, myös pitovoimatekijä. Perheet arvostavat yhtenäistä koulupolkua, koulutuspolku on yksi kovista pitovoimatekijöistä. Lammilla on tällä hetkellä kaksi toisen asteen oppilaitosta, lukio ja Evon Hamin yksikkö. Jos lukio loppuu, on perheiden tilannekin toinen. Asuinpaikkakuntaa saatetaan helpommin vaihtaa jo aikaisemmassa vaiheessa sellaiseen, jossa on lukio-opiskelukin mahdollista.

Kähkönen summasi vielä mukaan resurssiviisauden, joka kuuluu kaupungin strategiaan.

“Lammin ja Tuuloksen alueella asuu lähemmäs 7000 ihmistä. Heistä jokainen maksaa 80 euroa per asukas, jotta lukiopetusta voidaan ylipäätään Suomessa järjestää. Kannattaako heittää tämä 500 000 euroa hukkaan?”

Puolella miljoonalla ei vielä lukio-opetusta järjestetä. Kähkösen mukaan kaupunki avustaa kaikki Hämeenlinnan lukioita yhteensä 700 000 eurolla, josta Lammin osuus on 280 000 euroa. Kähkönen muistutti, että lukion rakennusten vuokrista kaupunki ei pääse eroon.

“Niistä maksetaan 240 000 euroa vuodessa, oli lukio täällä tai ei”, hän sanoi.

Tilaisuudessa pohdittiin, miten Lammin lukioon voitaisiin saada lisää oppilaita. Jos mallia otettaisiin esimerkiksi Padasjoelta, jossa lukiolaiset saavat ilmaiset oppikirjat, tietokoneen ja ajokortin, siihen tarvittaisiin ulkopuolista sponsorirahaa.

“Jos saataisiin esimerkiksi vuosittain viisi opiskelijaa lisää, se tarkoittaisi 83 000 euron valtionosuuden lisäystä Lammin lukiolle”, rehtori Kähkönen laski.

Lammilaisten tulevien lukio-opiskelijoiden ensisijaiset ajatukset lukiopaikkakunnasta eivät ehkä ole Hämeenlinnassa. Osa Lammilla yläkoulun käyneistä on jo nyt valinnut erikoislukion Lahdessa tai Tampereella, ja valinnanvaraa on tavallisissakin lukioissa lähes saman matkan päässä.

Tuntojen purkamisen jälkeen päätettiin koota kaupunginvaltuustolle vetoomus, josta selviäisi Lammilaisten tahto, ettei lukiota saa lopettaa sekä mitä hyvää Lammin lukion säilyttämisestä kaupungille seuraa. Jos yhtenäiskoulua ryhdytään rakentamaan, lammilaisten näkemys on, että siihen on tultava myös lukiolle tilat. Esa Kähkösen mukaan vähimmillään pärjätään kahdella luokkahuoneella.

Vetoomusta ryhtyy laatimaan työryhmä, johon kuuluu muun muassa lukion rehtori Esa Kähkönen. Työryhmän kokoaa Pirjo Sandelius.

“Työryhmä kokoontuu joulukuun alussa. Kokoukseen on kutsuttu rehtorit, vanhempainyhdistysten puheenjohtajat, lammilaiset kaupunginvaltuutetut”, Pirjo Sandelius kertoo.

Kuva jutun alussa: Valtuutettu Mauri Ojamäen mielestä lammilaisten täytyy koota ajatuksensa kirjalliseksi esitykseksi, joka viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi lammilaisten yhteisenä tahtona. Hän muistutti, että myös terveyskeskuksen paikasta tulee antaa lausunto ensi syksyyn mennessä. Teksti ja kuva: Susanna Mattila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: