LyKKY on nähnyt päivänvalon

Lammin Kotiseutulehdelle on perustettu uusi yhdistys. Yhdistyksen nimi on Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys (LyKKY) ja sen toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja tukea lammilaisuutta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä Lammin kulttuuri- ja kotiseutuperinteen tuntemusta ja arvostusta. Lyhenteen pieni y-kirjain tulee ajatuksesta, että yhdistys on lammilaisten yhteinen kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys. Virallisesta nimestä olisi tullut sen kanssa varsin pitkä, joten yhteinen jätettiin näkymään mukavana ajatuksena lyhenteessä.

Lammin Kotiseutulehden ilmestyminen halutaan turvata yleishyödyllisellä yhdistyksellä, joka voi hallinnoida omaa talouttaan nykyisten verorekisteri- ja pankkikäytäntöjen mukaisesti. Yhdistys voi olla mukana erilaisissa hankkeissa tai hakea itsenäisesti avustuksia toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi myös tukea taloutensa ja sääntöjensä puitteissa lammilaisten kulttuuriharrastusta.

“Yhdistyksen perustamisen jälkeen saimme heti uusia jäseniä Kotiseutulehden toimituskuntaan,” iloitsee Matti Siivonen, Vuoden lammilainen 2018 -tunnustuksella palkittu Lammin Kotiseutulehden toimituskunnan jäsen ja yksi yhdistyksen perustajista.

“Uusi yhdistys on perustettu hyvässä yhteisymmärryksessä vuodesta 1993 Kotiseutulehden taustajärjestönä toimineen Lammi-Seuran kanssa. Neuvotteluissa on ollut mukana myös Sydänlammin kyläyhdistys. Muilta kotiseutuyhdistyksiltä, erityisesti Hauho-Seuralta on saatu hyviä vinkkejä ja apua suunnittelussa,” painottaa yhdistyksen puheenjohtaja Petri Silvonen.

“Olemme kiitollisia Lammi-Seuralle kaikesta avusta ja tuesta, jota olemme saaneet vuosien varrella. Esimerkiksi ensimmäinen ARS Peltolehto -näyttely ei olisi ollut mahdollinen järjestää ilman seuran tukea. Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan ja saavan uusia muotoja,” sanoo Matti Siivonen.

Yhdistyksen toimijat ovat avoimia kaikenlaiselle yhteistyölle, jota Lammilla on jo totuttu tekemään muun muassa Lammi-viikon järjestelyjen yhteydessä. LyKKY järjestää tänä kesänä järjestyksessään toisen ARS Peltolehto – Lammin taidekesä -näyttelyn ja useita tapahtumia muun muassa Pellavamarkkinoille ja Lammi-viikolle yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen jäseneksi voi hakeutua kuka tahansa. Vuosittaisen 20 euron jäsenmaksun maksaneet saavat Lammin Kotiseutulehden kotiin kannettuna.

LyKKY ry:n hallitus:

Petri Silvonen, puheenjohtaja
Susanna Mattila, sihteeri/tiedottaja
Matti Siivonen, jäsen
Maiju Vitie-Leijala, jäsen

Lammin Kotiseutulehden toimituskunta:

Susanna Mattila, päätoimittaja
Matti Siivonen
Miia Koskinen
Leija Kuuranhalla
Anja Vitie (ilmoitukset)
Maarit Vuoritie (graafikko)

Kuvassa Miia Koskinen, Petri Silvonen ja Anja Vitie allekirjoittamassa sähköistä ilmoitusta yhdistysrekisteriin. Kuva: Susanna Mattila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: