Lammin Työväentalolla 4.6.1911 – 18.9.2018

Vuoden 1905 suurlakon mukanaan tuomat uudistukset, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja kansanedustuslaitoksen perustaminen johtivat maassamme työväen järjestäytymiseen. Työväenyhdistyksiä ryhdyttiin perustamaan, jotta voitiin edistää työväestön yhteistyötä, parantaa heidän olojaan ja levittää sivistystä. Suomessa työväenliike sai teollisuustyöväestön ja maaseudun työväestön lisäksi laajaa kannatusta myös tilattoman maaseutuväestön keskuudessa.

Lammin Kirkonkylän työväenyhdistys perustettiin 20. elokuuta 1905 puuseppä Helmisen asunnossa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin puuseppä Otto Helminen, sihteeriksi maalari E.J. Lahti ja kirjaston- ja rahastonhoitajaksi Oskari Suominen. Ensimmäisen johtokunnan muut jäsenet olivat räätäli Juho Wikman, puusepät Viktor Vilen ja Hannes Kivinen sekä nahkuri Aatto Halme. Lammin Kirkonkylän työväenyhdistyksen ensimmäiseen kuukausikokoukseen kutsuttiin jäsenistöä seuraavalla lehti – ilmoituksella:

”… Saapukaa silloin kokoukseen oikein miehissä ja naisissa. Lammin työväestö, torpparit, rengit ja piiat, käsityöläiset, itselliset, ja köyhälistö liittymään yhdistyksen jäseniksi ja kannattamaan työväenaatetta, sillä aikamme vaatii meidänkin jo täällä salomaitten nurkkakunnilla heräämään ja aikaamme seuraamaan. Lopetan tämän tähän ja toivon onnea Lammin työväenyhdistykselle sekä kaikille sen jäsenille. Piirrän puumerkkini tähän, joka on Känsäkämmen.”

Lammin Kirkonkylän työväenyhdistyksessä oli vuonna 1905 76 jäsentä, ja jäsenistön suurimmat ryhmät muodostivat työmiehet, käsityöläiset, palvelijat ja itselliset. Monet avioparit ovat liittyneet yhdessä yhdistykseen, koska ammattinimikkeellä ”vaimo” on vuonna 1905 merkitty jäsenluetteloon 19 henkilöä. Vuonna 1917 jäseniä oli 87 ja nykyään 60. Jäsenmäärä on vaihdellut vuosien saatossa muutamasta kymmenestä reilusti yli sadan.

Voit lukea jutun kokonaisuudessaan täällä >>

Pirjo Sandelius
Kirjoittaja on Hämeenlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry:n ja Lammin sosialidemokraattien puheenjohtaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: